Xét nghiệm lactate máu trong hồi sức cấp cứu

Lactate là chỉ số tiên lượng độc lập mức độ nặng bệnh nhân hồi sức cấp cứu. Cải thiện lactate làm tăng tỉ lệ sống của bệnh nhân.

Định lượng lactate giúp theo dõi đáp ứng điều trị. Độ thanh thải lactate trong 24 h đầu có vai trò tiên lượng. D-lactate là một rối loạn nên được chú ý trên bệnh nhân hồi sức cấp cứu đặt biệt khi có toan chuyển hóa kéo dài.

Lưu ý:
• Trong toan do tăng l-lactate mức tăng AG lớn hơn mức giảm HCO3 (∆/∆ <1)
• Trong toan do tăng d-lactate mức tăng AG nhỏ hơn mức giảm HCO3 (∆/∆ >1)

BTC và giảng viên chụp ảnh lưu niệm

BTC và giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Leave a Reply