Bệnh thủy đậu hay còn gọi là bênh trái rạ, là bệnh truyền nhiễm rất hay lây, do siêu vi Varicella-zoster (VZV) gây ra,