Sau 1 năm sưng tấy, ổ mủ đỉnh đầu vỡ ra, các bác sĩ pháthiện có rất nhiều giòi sống lúc nhúc bên trong