mẹo hay chữa bệnh Archive

0

Đánh giá chức năng phổi sơ sinh

Đo các chỉ số khí máu là phương pháp lâm sàng được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá chức năng phổi ở
0

Siêu am phổi có vai trò quan trọng như thế nào?

Siêu âm phổi có thể được coi là thăm dò tại giường đạt “tiêu chuẩn vàng” trong hồi sức cấp cứu. Siêu âm phổi