Trẻ em có khuynh hướng thường hay nhét các vật lạ vào lỗ mũi. Nếu để lâu, những vật này có thể gây nhiễm