Người cắn có thể nguy hiểm hơn động vật cắn vì các loại vi khuẩn và virus có trong miệng của con người… Nếu