Đau thần kinh tọa là cơn đau từ lưng lan xuống mông, chạy dọc xuống một bên chân, bàn chân gây khó chịu. Cách