Đánh giá chức năng phổi sơ sinh

Đo các chỉ số khí máu là phương pháp lâm sàng được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá chức năng phổi ở sơ sinh và tạo cơ sở để chẩn đoán và điều trị bệnh tim phổi. Bài này biện luận vì sao những thay đổi về áp suất riêng phần của oxy trong phế nang (Áp suất riêng phần của oxy trong phế nang) và PACO2 phản ánh chức năng phổi bị rối loạn trong các tình huống lâm sàng khác nhau.

Đánh giá oxy hoá máu là bước quan trọng trong đánh giá tổn thương phổi. Nhiều thông số đánh giá oxy hoá máu dựa vào phương trình khí phế nang. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các thông số đánh giá oxy hoá máu: a) Hô hấp: FiO2, PEEP; b) Ngoài hô hấp: Hb, CO, C(a-v)O2

ThS. BS. Lê Hữu Thiện Biên (Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM; Bộ môn Hồi sức Cấp cứu và Chống độc, Đại học Y Dược TP HCM

ThS. BS. Lê Hữu Thiện Biên (Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM; Bộ môn Hồi sức Cấp cứu và Chống độc, Đại học Y Dược TP HCM

Leave a Reply