Cuộc sống bận bịu hiện giờ làm thói quen con người bị biến đổi khá nhiều, mỗi người trở nên gấp gáp hơn trong