Để so sánh câu hỏi bệnh thoát vị đĩa đệm có chữa được không với một phạm trù cụ thể nào đó thì